Nieuws

Beste lezers,

De geplande Poppy-Day op 11 november a.s.  te Brunssum gaat niet door.

U bent uiteraard welkom om een bloementje te leggen op de graven.

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van COM Limburg heeft de aftredende voorzitter dhr.  Kees Helwig zijn functie overgedragen aan de nieuw gekozen voorzitter dhr. Albert Miltenburg.

De leden van COM Limburg bedankt Kees Helwig voor zijn jaren lange inzet voor de afdeling en wij wensen Albert Miltenburg veel succes met het voorzitterschap.