Beste COM leden,

COM Limburg houdt op zaterdag 16 maart a.s. de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
De vergadering begint om 14.30 uur.
Locatie:
Fanfarezaal Leijenbroek
Leyenbroekerweg 105
6132 CD Sittard

Voor informatie:
Secretaris COM Limburg dhr.R. Stollman
secretaris.com.limburg@gmail.com
06-20723969