Op zaterdag 23 november, tijdens de jaarlijkse reünie van COM Limburg in Sittard, is dhr. Kees Helwig benoemd tot Ërelid” van jet Contact Oud- en actief dienende Mariniers. De oorkonde en versierselen werden uitgereikt door voorzitter van het COM dhr. Piet Kruithof.

Kees heeft zijn benoeming te danken aan zijn lange staat van dienst voor het COM in Limburg en zijn werk voor de Stichting Mariniersmonument Limburg.

Kees van Harte gefeliciteerd.