Beste Marinier,

Het bestuur Contact Oud- en actief dienende Mariniers
afdeling Limburg en stichting Mariniersmonument Limburg nodigt u uit voor het deelnemen aan de
herdenkingsceremonie bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard.
De herdenking vindt plaats op zaterdag 19 november 2022
Het dagprogramma is in grote lijnen gelijk aan dat van andere jaren, waarbij de Stadsschutterij
Sint Rosa Sittard en fanfare Sint Jan opnieuw zullen meewerken aan de
herdenkingsceremonie, hetgeen door ons uiteraard ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

11.00 uur Fanfarezaal Sint Jan geopend. Adres: Leijenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard

13.00 uur Ontvangst van genodigden door de Burgemeester.

13.45 uur Begeleiders met genodigden, oud-mariniers en overige (oud) militairen
begeven zich naar de kerk.

14.00 uur Aanvang oecumenische eredienst in de Christus Koningkerk.

14.30 uur Afmars van de Fanfare naar het monument….

14.35 uur Schutterij Sint Rosa stelt zich bij ingang toegangspad.

14.40 uur Einde kerkdienst; oud-mariniers en overige (oud) militairen treden aan achter
de schutterij om een erewacht te vormen.

15.05 uur Afmars van de schutterij en erewacht naar het monument.

15.30 uur Aanvang ceremonieel bij het monument.

15.50 uur Einde ceremonieel bij het monument, waarna afmars naar de Fanfarezaal.

16.20 uur Aanvang reünie COM Limburg met Oosters buffet.

20.00 uur Einde dagprogramma.

Opgave voor deelname aan het buffet dient te gebeuren vóór 16 november a.s.
De kosten voor het Oosters buffet bedragen € 16,- per persoon, u kunt het bedrag overmaken op
NL04RABO 01196279 49 met vermelding Oosters buffet.
Opgave is mogelijk bij de secretaris Mariniersmonument Limburg Quinten Peerboom per
email secretaris.marnsmonument.limburg@gmail.com.

Wij hopen u op 19 november te mogen begroeten.

Bron: fotograaf Henk Helwig